Mongolia Fellowship Program

2012 FANG- Mongolia Fellowship Program
Application Form Due by May 7
FANG Fellowship Application Mon.doc
Microsoft Word Document 104.0 KB

Description

The Program enables locals to gain leadership skills, develop a broader knowledge experience base and challenge their own perspectives on topics of national and international concern.

Up to 10 enterprising locals will be selected to participate in a rigorous five-month program that includes the introduction and practice of leadership skills in the areas of communications, analytical thinking, project planning and implementation and team building. Their activities are designed to include real world experiences and exercises as well as classroom discussion and debate. Additionally, participants are given an introduction to social, conservation and security of the Mongolian ecosystem issues of national and global interest.

Site visits and field trips will also be an important part of the program, which will reinforce the learning from the lecture sessions. Another major feature of the program is the service-learning projects, which will be designed and implemented by the fellows while participating in the program.

Requirements:

  1. Passionate and motivated about the betterment of society and our natural world
  2. Responsible and diligent in the tasks assigned to the fellow.
  3. To attend at least 80% of scheduled meetings and activities.
  4. Submit an application form with essay attached.

 

Танилцуулга

Энэхүү хөтөлбөр нь манлайлах чадвар, мэдлэг, туршлагаа тэлэх, үндэсний болон олон улсын асуудлуудыг өөрсдийн өнцөгөөс харах боломжийг гэгээлэг залуусдаа олгож байгаа юм. Жил бүр 10 хүртлэх залуучуудыг сонгон шалгаруулж танилцуулах хичээл, манлайллын чадвараа бататгах харилцааны хичээл, асуудлыг задлан шинжлэх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх болон багийн ажиллагааг нэмэгдүүлэх таван сарын хөтөлбөрт хамруулах юм. Эдгээр үйл ажиллагаанууд нь танхимийн сургалтаас гадна бодит байдалтай танилцан туршлага хуримтлуулахад чиглэгдэж байгаа юм.

Тойрон аялал буюу үйлдвэрлэлийн дадлага нь хөтөлбөрийн нэг чухал хэсэг бөгөөд лекцээр үзсэн хичээлээ бататгахад нь туслана. Энэ хөтөлбөрийн бас нэг хэсэг нь хөтөлбөрт хамрагдах явцдаа оролцогчдын шинээр санаачилсан хөтөлбөр, төсөлийг хэрэгжүүлэх явдал болно.

Тавигдах шаардлага:

  1. Байгаль дэлхий, нийгмийн сайн сайхны төлөө санаа тавьдаг, идэвхитэй, хүсэл тэмүүлэлтэй байх
  2. Оногдсон үүрэг даалгаврыг хариуцлагатай биелүүлдэг, хичээнгүй
  3. Зарлагдсан уулзалт, үйл ажиллагааны 80 хувьд нь оролцох
  4. Асуултанд хариулан, анкетыг бөглөн бидэнд илгээх
  5. Оролцогчдын сонирхол, чадварт нь тулгуурлан сонгогдсон төсөлийг хариуцан ажиллах.